نخ کاملا کشیده شده یا همان نخ FDY

 

نخ کاملا کشیده شده (نخFDY) با انواع مختلف در حوزه های گوناگون مورد جمع شدگی قرار می گیرند و در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می گیرند . برای مثال باید گفت که نخ کاملا کشیده شده (نخFDY) با جمع شدگی بالا در صنعت ساخت پارچه پرده ای و رومبلی مورد مصرف قرار می گیرند و سبب به وجود آمدن ساختاری برجسته که پف کرده به نظر می رسند در سطح پارچه خواهند شد . نخ کاملا کشیده شده (نخFDY) با جمع شدگی زیرین هم در صنعت ساخت پتوی راشل به شکل وسیع مورد استفاده قرار می گیرند.

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست